Læs mine fulde referencer her.

Testemonial for Freddy Hejgaard:

Undertegnede havde gennem seks år som journalist på Halsnæs Avis, (og privat) et fremragende samarbejde med Freddy. Han er kendt i lokalområdet og er derfor oplagt som ekspertkilde, idet han er en kapacitet på områderne træning og ernæring - både teoretisk og praktisk.

Han leverer hurtigt og præcist stof til både enkelte artikler og serier, ligesom hans empatiske og sympatiske væsen egner sig godt til foredrag og online events.

Her havde jeg over flere gange fornøjelsen af at sende live på Facebook med Freddy, hvor han var eksperten og jeg journalistisk tovholder på en programserie om sundhed.

Lokalt leverer han også events og tilbud til borgere og kunder, som er meget populære. Jeg kan give mine varmeste anbefalinger til at bruge Freddy på ovennævnte kompetencefelter.
Jens Patrick Thiede
Journalist Politikens Hus
Jeg giver hermed Freddy M. Hejgaard mine varmeste anbefalinger:

Jeg mødte første gang på Freddy i 2009, da jeg indmeldte mig i Frederiksværk Motionscenter. Jeg oplever Freddy som glad, imødekommende og har en udpræget assertiv tilgang til dem han kommunikere med.

Hvis jeg skulle beskrive Freddy med 3 nøgleord:

☑ Struktureret
Freddy har en struktureret tilgang til de opgaver vi har haft sammen, han er altid velforberedt og rigtig god til at formidle hans viden struktureret.

☑ Professionel
Freddy er professionel i alt hvad han involverer sig i og hvad end det angår politik, private anliggender og Forretning.

☑ Empatisk
Freddy er som person meget forstående, og god til at se ting fra andres vinkel. Når man kommunikerer med Freddy om forskellige problemstillinger, betragter jeg det som en klar fordel.

Jeg har i flere tilfælde brugt Freddy som sparringspartner, i mit politiske virke som næstformand i Socialdemokratiet Halsnæs og mit virke som 2 suppleant i byrådet. Vi har blandt andet sparret om økonomiske aspekter inden for ældrepleje, erhvervslivet og arbejdsmarkedsrelationer i relation til blandt andet Halsnæs kommune.

Vi har haft adskillige drøftelser omkring de mange aspekter, samt forskellene mellem private og offentlige leverandører af plejeopgaver. På det lovgivningsmæssige plan (serviceloven), har Freddy også suppleret med relevant input med henvisning til paragraffer. Dette til brug for div. debatindlæg etc., men adskillige gange også for at få forståelse og indsigt.

Når jeg har brugt Freddy som sparringspartner, er jeg altid blevet mødt med kvalitet i form af indhold og materiale. Det har givet god kvalitets empiri til brug for debatindlæg, og input til politiske debatter. Selvom Freddy og jeg på punkter er forskellige hvad angår politik og arbejdsmarkedsrelationer, er jeg altid blevet mødt med professionalisme og kvalitet.

Og derfor giver jeg hermed min anbefaling af Freddy M. Hejgaard, samt stiller mig til rådighed for yderligere referencer på følgende kontaktmuligheder:

E-mail: niclas.nanboe@mail.dk
Telefon: +45 40557112
Niclas Nanboe
Næstformand Socialdemokratiet Halsnæs/ 2 Supleant Byrådet Halsnæs kommune - Industrial Relations Specialist hos TUNN3L JV I/S (Hochtief & Vinci Grand Projects)
Udtalelse om samarbejde med Freddy M. Hejgaard:

Som markedschef i Dansk Erhverv har jeg haft fornøjelsen af et tæt samarbejde med Freddy M. Hejgaard om en række kommuners afregningspris i forhold til Estrids Plejes leverance af praktisk hjælp. Kommunerne skal afregne med en timetakst, der svarer til kommunens egne omkostninger forbundet med at levere den tilsvarende ydelse.

Prissætning af offentlige ydelser er et yderst komplekst område, både juridisk og økonomisk. Ud over den dybe faglige indsigt skal man desuden besidde en stor grad af forståelse for dynamikkerne i det offentlige, hvilket Freddy også mestrer.

Disse evner koblet med stærke forhandlingskompetencer samt strategisk beslutningskraft i forhold til allokering af ressourcer i Estrids Pleje, der arbejder fokuseret med kommunernes korrekte beregning af egne timepriser, har haft en direkte og positiv målbar effekt på bundlinjen i virksomheden, hvor Freddy fungerer som en engageret formand ud over det sædvanlige.

Med venlig hilsen
Morten Jung
Morten Jung
Markedschef, Dansk Erhverv
Freddy Hejgaard er et menneske, der brænder der hvor han er:

Han er i stand til hurtigt at skaffe sig et utroligt overblik ift til virksomhedens drift. Jeg har ved selvsyn oplevet, at han på områder han ikke kender til, vedholdende og systematisk spørger ind til han forstår det operationelle niveau af virksomheden, så det kan kobles strategisk og økonomisk.

Freddy Hejgaard har en solid fagøkonomisk tilgang og taler innovation, drift, vækst og risiko i en let forståelige scenarietænkning, hvilket gør at bestyrelsesmedlemmer uden samme viden eller kompetencer fx stiftere eller ejer-bestyrelsesmedlemmer forstår, hvor han vil hen. Det vil sige, at han som bestyrelsesformand formår at skabe en fælles platform for direktion og bestyrelse, hvor der er plads til alle og hvor han strækker sig langt for at få alle med på samme forståelsesniveau.

Freddy Hejgaard mestre som leder og bestyrelsesformand i den grad, at gå foran for de virksomheder han repræsentere, men samtidig også holde sig i baggrunden og give plads til, at andre og ikke mindst andres viden. Det vil sige han formår, at skabe grundlag for flersidige perspektiver ved eksempelvis strategiske og taktiske drøftelser i en virksomhedsledelse, hvad enten der skal eksekveres eller sættes mål.

Jeg kan uden at blinke give Freddy Hejgaard mine bedste anbefalinger, skulle man lede efter et opmærksomhedspunkt i Freddy Hejgaards virke, vil det være hans evne til at påtage sig stor mængder af opgaver. Der er nemlig ingen tvivl om, at Freddy Hejgaard har en enorm arbejdskapacitet, som gør at han er en meget travl og energisk person.
Steen Houmark
Redaktør ved OPS-Indsigt
Omstillingsparat, ærlig og kommunikerer klart og tydeligt:

Freddy Hejgaard er idemanden bag foreningen ”Smagen af Halsnæs”, der producerer oplevelsesløb på Grønnessegaard Gods i Hundested. Freddy er fungerende bestyrelsesmedlem med ansvar for økonomien, ideudvikling og de mere end 100 frivillige, der skal organiseres i forbindelse med de forskellige aktiviteter.

Som bestyrelsesmedlem i ”Smagens af Halsnæs”, har jeg haft fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Freddy. Freddy er utrolig effektiv, opmærksom og hurtig til at se muligheder. Han er omstillingsparat, ærlig og kommunikerer klart og tydeligt, interesserer sig for andre mennesker, han lytter og giver plads til andres ideer.

Freddy arbejder struktureret og fokuseret på den opgave der ligger foran ham og er samtidig god til at anerkende andres arbejde ved en god indsats. Han sætter klare og tydelige mål for alle, han vækster og går selv forrest. Freddy er utrolig vellidt blandt vores mange frivillige og deltagere og trives i et travlt og til tider uforudsigeligt miljø som oplevelsesindustrien kan være.

Freddy har min varmeste anbefaling.
Karin Nissen
Exam. Berider FVR
Estrids Pleje og jeg selv kan give Freddy de varmeste anbefalinger:

Freddy har været bestyrelsesformand for Estrids Pleje siden 2011, Freddy er en let omgængelig person med en fantastisk positiv udstråling, han besidder en enormt stor og bred viden indenfor virksomhedsdrift samt virksomhedsjura.

Freddy har været med til at professionalisere bestyrelsen i Estrids Pleje, han har ligeledes fungeret som mentor for mig, dette i forbindelse med at jeg overtog posten som Adm. Direktør i Estrids Pleje. Freddy har været en rigtig god mentor for mig i mit kompetenceløft til Adm. Direktør, hans tilgang til det enkelte menneske og deres ressourcer er unik, og her spiller hans evne som personlig træner klart ind, han formår at trænge ind klart og tydeligt med sine budskaber.

Freddy har ligeledes ydet et væsentligt bidrag med udviklingen af Estrids Pleje fra at være en lille familievirksomhed, Freddy har været en væsentlig kilde til inspiration generelt i vores virksomhed, og dette har gjort at vi har kunnet løfte virksomheden til nye højder både menneskeligt, driftsmæssigt, personalemæssigt og som familie.

Freddy har været en stor bidragsyder til det Estrids Pleje som vi kender i dag, Estrids Pleje havde fra 2011 og de kommende 3 år store økonomiske udfordringer, og her havde Freddy og jeg rorpinden sammen, og fik styret virksomheden ud af krisen.

Freddy er rigtig god til at sætte sig ind i de cases som han har arbejdet med i Estrids Pleje, man vil nærmest kunne sige på grænsen til nørdede, og netop denne evne er unik og fortæller alt om personen Freddy Hejgaard.

Estrids Pleje og jeg selv kan give Freddy de varmeste anbefalinger, enhver virksomhed som vælger at benytte Freddy får en fantastisk person, og en driftig forretningsmand ind i deres univers.

Med venlig hilsen
Kenneth Kammerdahl
Adm. Direktør, Estrids Pleje A/S
Anbefaling af samarbejde med Freddy M. Hejgaard:

På baggrund af mit samarbejde med Freddy M. Hejgaard om særligt SMVdanmarks indsats på motionsområdet, kan jeg kun give Freddy de varmeste anbefalinger.  

I SMVdanmark arbejder vi med at skabe forståelse for den værdi som motionsbranchen i Danmark skaber samt i øvrigt forståelse for værdien af private aktører i løsningen af offentlige velfærdsopgaver. Det er en indsats, der går på tværs af en politisk indsats fokuseret på politikerne på Christiansborg og en medievendt indsats.  

Freddy har været dybt engageret i indsatsen, og han har særligt bidraget med dyb og imponerende faglighed ift. sundheds- og motionsområdet. Freddy er en fantastisk historiefortæller og han har en unik evne til at formidle på en vedkommende, letforståelig og engagerende måde.  

I samarbejdet har jeg desuden oplevet Freddys stærke strategiske blik og forståelse for at benytte og skabe netværk med relevante samarbejdspartnere.

Venlig hilsen  
Kasper Munk Rasmussen
Chefkonsulent & sekretariatetschef for motionsområdet, SMVdanmark
T +45 33 93 20 00
M +45 61 96 39 80
SMVdanmark
Islands Brygge 26 | 2300 Kbh. S | SMVdanmark.dk | T +45 33 93 20 00 |

Kontakt information

Kontakt information

Kontakt information

© 2023 Lavet & optimeret af DKM Online

Scroll to Top